Raki kiti nedir

Rakı Kiti Nedir?

Sorulan sorular arasında rakı nedir sorusu var. Bakıldığında direkt olarak yüksek alkollü, anason tohumlu içecek olarak tanımlanır.

Alkol oranı yüksek olan damıtma yolu ile oluşturulan içecektir, rakı kiti nedir sorusunun yanıtıdır. Bakıldığında direkt olarak anason tohumu ile oluşturulan, aromalandırılan geleneksel Türk içkisi olarak ifade edilir. Arak teriminden gelen rakı kelimesi, damıtılmış anlamına gelmektedir. Arakı sözcüğü şarap ve büyün alkollü içecekler için kullanılır. Osmanlı zamanında dahi rakı arak olarak ifade edilirmiş. Eş anlamlı iki farklı telaffuzu olarak damıtılmış üzüm suyu içkisi olarak da ifade edilmesi söz konusu.

Rakı Nasıl Yapılır?

Aynı zamanda merak edilen bir diğer soru ise rakının yapımının nasıl olduğu? Rakı nasıl yapılır sorusunun da yanıtı veriliyor. Bakıldığında direkt olarak rakı yapımı için üzüm kullanılıyor. Şıra haline getirilen üzümler için patörize edilmeşinin ardından etil alkol mayası ile fermante edilerek alkollü bir sıvı oluşturulması söz konusu olacaktır. Alkollü sıvı, kolonlu distilasyon ünitesinde damıtma işleminin yapılması sağlanacaktır. Damıtma işleminden hemen sonra rakı yapımının gerçekleşmesi de söz konusu.

Rakının orta kısmının alkol oranı yüksektir. Burası göbek adını almaktadır. Yapım aşamalarında havalandırma işlemi yapılır ve direkt olarak rakının olgunlaşması için işlemlerin de gerçekleşmesi sağlanır. BU aşamada havalandırma işleminin yapılması ile olgunlaştırma sağlanmış olur. Rakı şişlenmeden önce en az 1 ay süre ile dinlenme işleminin gerçekleşmesi sağlanır.  Bu sayede rakının üretiminin uygun şekilde tamamlanması söz konusu olacaktır.

Rakı Özellikleri

Rakının özellikleri verilmiştir. Türk Kısa Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine göre standart özellikler belirlenir. Örneğin ikinci kez damıtmaya alınan toplam alkolün en az %6’i suma olmalıdır. Hazırlanmasında ise refine beyaz şeker kullanılması gerekiyor. Şeker miktarının ise litresinde en fazla 10 gram olması gerekiyor. Uçucu madde içeriği kapsamında ise en fazla   gram olabilir. Hacmen alkol miktarının en az  %40 olması gerekiyor. Metil alkol içeriği hacmen ise %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır. Hacmen alkol miktarı ise en az %40 olarak standart şeklide ayarlanmalıdır.

Ülkelere Göre Rakılar

Sorulan rakı nedir sorusunun dışında, direkt olarak ülkelere göre de rakı incelemesi yapabilir. Bu durumda direkt olarak rakı seçiminin ülkelere göre olması da söz konusu olabilir. Bakıldığında pek çok ülke gibi rakı konusunda benzemeler olduğu görülür. Yunanistan, Bulgaristan ve Akdeniz çevresi için ve diğer bazı ülkelerde tüketimi sağlanır.

Bulgaristan rakısı için sert ve etkili meyve rakısı olduğunu söyleyebiliriz. Su katınca beyazlama olmaz. Sarımtırak bir renk olur. Genellikle erik ve üzümden yapılır. Bulgar rakısı olarak piyasada Mastika olarak bilinir.

Yunan rakısı için ise üzümden üretildiği bilinir. Uzo ya da anasonlu kuru üzüm sumasından yapılmaktadır. Sert tadı vardır ve tsipouro denir. Sakız aromalı olanı da vardır. Mastika olarak anılması da söz konusudur.

Makedonya rakısı için ise anasonsuz olarak sarı ve beyaz çeşitleri ile üretilmesi söz konusudur. Mastika denebilir. Üretilmesi boğma rakıya benzer şekilde gerçekleşmektedir. Türk rakısı, kullanılan anason çeşidine göre daha az olması ve alkol oranının ise daha fazla olması ile biliniyor.

Diğer ülkelerde üretim ise Fransa, Portekiz, İspanya gibi ülkelerde üretiminin yapıldığı söylenebilir. Bu içkinin genel adı ise anis olarak bilinir. Rakı nasıl üretilir sorusunun yanıtı da aynı şekilde ülkelere göre farklı cevaplar ile sunulabilir. Bunları göz önünde bulundurarak direkt olarak rakı üretiminin gerçekleşmesi de söz konusudur. Bilgi alınabilir.